گیربکس ژنراتور تولید برق شرکت نفت فلات قاره (جزیره خارک)

مکانیزم : گیربکس سیاره ای با چرخ دنده های جناغی و سیستم راه انداز.

این گیربکس انتقال دهنده قدرت از توربین گاز به ژنراتور می باشد. که هنگام راه اندازی توسط یک سیستم راه انداز (Starter) که درون گیربکس تعبیه شده است ، ابتدا ژنراتور راه اندازی شده سپس توربین گاز وارد عمل شده و از طریق قسمت سیاره ای گیربکس، ژنراتور را به سرعت 1500 Rpm رساند. این  گیربکس برای اولین بار در ایران توسط شرکت ماشین افزار شمس ساخته شده است. و تعداد 4 دستگاه دیگر تعمیرات اساسی بر روی آنها توسط این شرکت صورت پذیرفته است.

5650Hp: Power
7384.6Rpm: Input Speed
1500Rpm: Output speed
1/4.92: Ratio
1470/781Rpm , 110Kw: Electric Start
Gas Turbine: Driver
Generator: Driven
Falaat Gharre Oil Company: On Order