این تجهیز، کلاچ مکانیکی رابط توربین و گیربکس و همچنین دیزل و گیربکس می باشد. که برای اولین بار در ایران توسط شرکت ماشین افزار شمس و به تعداد 12 دستگاه ساخته شده است .

sss-clutch
اجزای sss- clutch