تماس با ما

آدرس

دفتر مرکزی : اصفهان – خیابان اردیبهشت جنوبی- کوی ایرج – مجتمع اردیبهشت – شماره 3

کارخانه : اصفهان – منطقه صنعتی مبارکه – فاز1 – خیابان نهم – پلاک 7 – شرکت ماشین افزار شمس

شماره های تماس

تلفن دفتر مرکزی : 32366980-031 ، 32362280-031  

تلفن کارخانه :        52373271-031  ، 52373565-031

فکس دفتر مدیرعامل : 52373804-031

پست الکترونیک