دفتر مرکزی

  • اصفهان ، خیابان اردیبهشت جنوبی ، کوی ایرج ، مجتمع اردیبهشت ، شماره 3
  • تلفن : 03132366980 ، 03132362280
  • فکس دفتر : 03132365659

    کارخانه

  • اصفهان ، منطقه صنعتی مبارکه ، فاز 1 ، خیابان نهم ، پلاک 7، شرکت ماشین افزار شمس
  • تلفن : 03152373271 ، 03152373564 ، 03152373566
  • فکس کارخانه: 03152373084
  • فکس دفتر مدیرعامل : 03152373804

    پست الکترونیک

  • info@mashams.com

    اسکن کنید