• اصفهان ، منطقه صنعتی مبارکه ، فاز1 ، خیابان نهم ، پلاک 7، شرکت ماشین افزار شمس
  • تلفن : 03152373271 ، 03152373564 ، 03152373566
  • فکس کارخانه: 03152373084
  • فکس دفتر مدیرعامل : 03152373804