totop

گیربکس صنعتی | نصب و راه اندازی گیربکس صنعتی

 نصب و راه اندازی گیربکس صنعتی

 نصب و راه اندازی گیربکس صنعتیدر مواردی که هیچ لنگی و یا تکانی در هنگام کار دستگاه و جود ندارد, گیربکس باید به شکلی اطمینان بخش به سطح ثابتی پیچ شود تا از لرزش گیربکس جلوگیری شود.
نصب و راه اندازی گیربکس صنعتیدر مواردی که امکان وجود لنگی و یا تکان در در هنگام کار دستگاه وجود دارد, باید از حالت نصب گیربکس روی محور خروجی آن بهره جست. در این هنگام استفاده از بازوی واکنشی, هوزینگ یا فلنج الزامی است و بایداز بستن گیربکس و یا موتور به شاسی خود داری کرد.
نصب و راه اندازی گیربکس صنعتیدر صورت استفاده از الکتروموتورهای سنگین, برای جلوگیری از وارد آمدن ممان خمشی به سامانه ی موتور گیربکس, زیر موتور حائلی قرار دهید.
نصب و راه اندازی گیربکس صنعتیقبل از راه اندازی از هم تراز و هم راستا بودن محور خروجی گیربکس با سامانه ای که گیربکس روی آن نصب می شود, اطمینان حاصل کنید.
نصب و راه اندازی گیربکس صنعتیهر هالو شفت, چرخ دنده, پولی یا چرخ زنجیر که روی شفت خروجی گیربکس ها نصب می شود باید طبق استاندارد DIN H7 داخل تراشی و جاخارتراشی شده باشد. یک سوراخ قلاویز شده به منظور سهولت در نصب این قطعات, روی شفت های گیربکس ها وجود دارد.
نصب و راه اندازی گیربکس صنعتیداخل تراشی تمامی هالو شفت ها طبق استاندارد DIN H7 انجام شده است, هر شفتی که داخل این شفت ها نصب می شود باید طبق استاندارد DIN h6 روتراشی شده باشد.
 نصب و راه اندازی گیربکس صنعتیهنگام نصب گیربکس ها و تجهیزات, از زدن ضربه و وارد آوردن فشار های زیاد خودداری کنید.
 نصب و راه اندازی گیربکس صنعتیاگر احتمال ضربه, بار بیش از حد و گیرپاژ می دهید, از کوپلینگ های هیدرولیکی, محدود کننده های گشتاور خروجی, کلاچ یا تجهیزات مشابه استفاده کنید.
نصب و راه اندازی گیربکس صنعتیدر صورت استفاده از کوپلینگ, باید توجه نمود که شفت خروجی گیربکس و شفت ورودی دستگاه, هم راستا و هم مرکز باشند.
نصب و راه اندازی گیربکس صنعتیدر صورت نیاز به رنگ آمیزی گیربکس, کاسه نمدها را به خوبی پوشش دهید تا تماس رنگ با کاسه نمدها باعث ایجاد خوردگی یا سخت شدن آن ها و بروز نشت روغن نشود.
نصب و راه اندازی گیربکس صنعتیبرای جلوگیری از زنگ زدگی پایه ی گیربکس ها, قبل از نصب, سطوح تماس را تمیز و گریس کاری کنید.
نصب و راه اندازی گیربکس صنعتیقبل از اتصال گیربکس به دستگاه از روان بودن کار دستگاه اطمینان حاصل کنید.
نصب و راه اندازی گیربکس صنعتیقبل از راه اندازی دستگاه از وجود روان کار مناسب درون گیربکس و نصب گیربکس در حالت درست اطمینان حاصل نمایید.
نصب و راه اندازی گیربکس صنعتیتوصیه می شود که تا ۱۵۰ ساعت اولیه شروع استفاده از گیربکس های حلزونی تنها ۵۰ تا ۷۰ درصد بیشینه ی بار اعمال شود.

دفتر مرکزی: اصفهان - خیابان اردیبهشت جنوبی- کوی ایرج - مجتمع اردیبهشت - شماره 3

تلفن: 32366980-031 و 32362280-031

فاکس:32365659-031

 

کارخانه: اصفهان - منطقه صنعتی مبارکه - فاز1 - خیابان نهم - شرکت ماشین افزار شمس

تلفن:52373271-031   52373566-031

فاکس:52373084-031

 برخی از مشتریان ما